Osteopatai pataria dėl naujagimių klausos problemų

Vaikų patiriamos gimdymo metu traumos ir klausos sutrikimai šiuo metu yra visuomenės dėmesio centre. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava” inicijavo pro­jektą sukurti visoje Lietuvoje vei­kiančią sistemą, kuri leistų ne tik diagnozuoti kūdikių klausos sutri­kimus, bet ir suteikti šių vaikų tė­vams informaciją apie visas nau­jagimio reabilitacijos ir gydymo galimybes bei socialinio ir psicho­loginio adaptavimo pagalbą.

Dienraščio „Klaipėda” žurnalistė pakalbino reabilitacijos centro „Ostemeda” gydytojus-osteopatus, Dainą Keršytę ir Andrių Stasiulį, ir pasiteiravo dėl vaikų gydymo galimybių osteopatija, naujagimių klausos sutrikimų profilaktikos.