Užsienio šalių patirtis osteopatijoje – viena pagrindinių mūsų inetersų sričių veiklos tobulinimo procese!

Reabilitacijos centro „Ostemeda“ gydytojas Andrius Stasiulis dalyvavo teoriniame-
praktiniame seminare „Gydomojo manualinio kontakto metodikos reabilitacijoje. Rytai prieš vakarus“. Seminaro metu A. Stasiulis pristatė pranešimą apie osteopatijos pritaikymą reabilitacijoje.

Konferencijos metu buvo analizuojamos taikomos manualinio kontakto metodikos skirtingose pasaulio šalyse, tokiose kaip Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos ar kt. Seminaro metu buvo sudarytos visos galimybės sužinoti kaip kitose išsivysčiusiose šalyse osteopatija yra naudojama žmonių gydymui ir perimti visas naudingas gydymo praktikas.

Visa tai naudinga Jums – nes mes siekiame teikti kokybišką ir veiksmingą gydymą savo pacientams, todėl nuolatinis gydytojų kvalifikacijos tobulinimas yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Mes stengiamės neatsilikti nuo naujovių ir keistis atsižvelgiant į jas!