osteopatas

Vaikų gydymas osteopatija

 

Osteopatija gerina judrumą visame organizme (slanksteliuose, vidaus organuose, kaukolės kauluose, kraujagyslėse). Ten, kur ribojami judesiai, silpnėja kraujo apytaka, todėl ir susergama. Vaikai nuolat juda, auga ir jie dar neturi lėtinių judesių blokų, tad osteopatai pašalina dabartinius blokus ir nukreipia vaiko augimą ir vystymąsi teisinga linkme.

Kraujotakos blokai gali atsirasti ne tik vaikui augant, bet dar būnat motinos įsčiose arba gimdymo metu. Motinos pilve vaisius patiria pirmą nepageidaujamą spaudimą, įtampą. Gimdymo metu kūdikiui dėl mechaninio poveikio gali deformuotis galva, nervų sistema.

Vaikams osteopatija taikoma esant pogimdyminėms traumoms, elgesio ir dėmesio sutrikimams, sutrikus vystimuisi, taip pat esant skoliozei, plokščiapėdystei:

 • šalinant gimdymo traumų pasekmes;
 • gydant encefalopatiją;
 • neurozę;
 • dėmesio sutrikimą;
 • vėluojantį psichomotorinį vystymąsi;
 • neurologines problemas;
 • galvos skausmus;
 • hipertenzinį ir hidrocefalinį sindromą;
 • skoliozę;
 • plokščiapėdystę;
 • dažnas peršalimo ir skrandžio bei žarnyno ligas;
 • autizmą;
 • VCP.

Su vaikais dirba šioje srityje ilgalaikę patirtį turintis gydytojas osteopatas, kuris mielai pakonsultuos Jus ir pasiūlys optimalų ir visiškai neskausmingą gydymo kursą. Kreipkitės į klinikos registratūrą, kad jau šiandien užsiregistruotumėte konsultacijai.

Ankstyva diagnozė gali išgelbėti naujagimius nuo kurtumo

Reabilitacija, reabilitacijos procedūros

Pasak reabilitacijos centro „Ostemeda” gydytojos osteopatės Dainos Keršytės kuo anksčiau vaikams diagnozuojami klausos sutrikimai, tuo didesnį gydymo efektyvumą galima pasiekti. Viena iš osteopatijos taisyklių teigia, kad tai, ką galima koreguoti iškart po gimdymo per 3 minutes, praėjus mėnesiui po gimdymo – ir per trejus metus gali nepavykti. Osteopatija gali padėti tais atvejais, kai naujagimis patiria kai kurias gimdymo traumas, sutrikus kaukolės kaulų judesiams, kai bloga kraujotaka.

Klaidingai manoma, kad kaukolės kaulai yra nejudrūs. Iš tiesų kaukolė sudaryta iš daugelio kaulų, tarpusavyje sujungtų siūlėmis ir šios siūlės išlieka judrios beveik visą gyvenimą. Jos gali 2–4 mm laisvai judėti, todėl leidžia mūsų kaukolei kas 6–10 sekundžių plėstis ir trauktis. Netaisyklinga kaulo padėtis gali užspausti nervą, jo skaidulas, pavyzdžiui, klausos nervą. Tokiais atvejais gali padėti gydytojas osteopatas. Gydytojas osteopatas dirba rankomis, technikos labai švelnios, todėl tinka ir naujagimiams. Gydymo tikslas – atstatyti kaukolės kaulų judesius. Tai pagerina kraujo pritekėjimą, nutekėjimą, atpalaiduoja smegenų struktūras, kurios spaudžiamos ar kitaip veikiamos. Todėl naujagimių tėvams labai rekomenduojama kuo anksčiau patikrinti vaiko klausą ir esant poreikiui kreiptis į gydytoją osteopatą.

Sveikatos apsaugos ministerijoje priimtas sprendimas nuo 2012 m. įvesti visuotinę naujagimių klausos patikrą, pasinaudojus Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo  programos lėšomis. Tačiau tai turėtų būti tik pirma grandinė, teikiant pagalbą vaikams su klausos sutrikimais ir jų tėvams. Sužinoję apie vaiko klausos sutrikimus, tėvai neturi pasilikti vieni su savo problema – būtina tolimesnė informacijos teikimo ir šeimų adaptacijos sistema. Tais atvejais, kai klausos sutrikimas yra nepagydomas (genetiniai sindromai, įvairūs apsigimimai ir t.t.), anksti diagnozuotas vaiko kurtumas, aprūpinimas moderniomis girdėti padedančiomis priemonėmis, specialusis ugdymas, šeimai laiku suteikta pagalba padeda kurčiam vaikui tapti pilnaverčiu visuomenės nariu ir mažina socialinį atskirtį.

Reabilitacijos centras „Ostemeda” savo ruožtu prisidėjo prie kurčiųjų dienos paminėjimo ir surengė šventę Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vaikams. Renginio metu centro specialistai, mokantys kurčiųjų kalbą, pravedė vaikams gydomąją mankštą, konsultavo aktualiais natūralaus gydymo klausimai. Vaikai pasimėgavo ekologiška arbata ir sveikuolių vaišėmis.

Naujagimių klausos patikra taps privaloma

Osteopatija gydo vaikų klausos sutrikimus

Statistika rodo, jog iš tūkstančio vaikų vienas gimsta kur­čias arba stipriai ne­prigirdintis, trys tu­ri nuolatinį klausos sutrikimą, dar 3-4 vaikams dėl įvairių veiksnių per pirmuo­sius gyvenimo me­tus sutrinka klausa.

Padeda po gimdymo traumų

Specialistų teigimu, visuotinė nau­jagimių patikra leistų kuo anksčiau diagnozuoti vaiko kurtumą. Tačiau šiuo metu tokia patikra atliekama tik keliose Lietuvos ligoninėse, o kitose gydymo įstaigose tikrinami tik naujagimiai su rizikos faktoriais.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava” inicijavo pro­jektą sukurti visoje Lietuvoje vei­kiančią sistemą, kuri leistų ne tik diagnozuoti kūdikių klausos sutri­kimus, bet ir suteikti šių vaikų tė­vams informaciją apie visas nau­jagimio reabilitacijos ir gydymo galimybes bei socialinio ir psicho­loginio adaptavimo pagalbą.

Pasak gydytojos osteopatės neonatologės Dainos Keršytės, kuo anksčiau vaikams diagnozuojami klausos sutrikimai, tuo didesnį gydymo efektyvumą galima pasiekti. Viena iš osteopatijos taisyklių tei­gia, kad tai, ką galima koreguoti iš­kart po gimdymo per tris minutes, praėjus mėnesiui gali nepavykti ir per trejus metus. Osteopatija gali padėti tais atvejais, kai naujagimis patiria kai kurias gimdymo trau­mas, sutrikus kaukolės kaulų ju­desiams, kai bloga kraujotaka.

Kaukolės kaulai juda

Pasak I).Keršytės, klaidingai ma­noma, kad kaukolės kaulai yra ne­judrūs. Iš tiesų kaukolė sudaryta iš daugelio kaulų, tarpusavyje su­jungtų siūlėmis, kurios išlieka jud­rios beveik visą gyvenimą. }os gali 2-4 milimetrus laisvai judėti, todėl leidžia mūsų kaukolei kas 6-10 se­kundžių plėstis ir trauktis.

Netaisyklinga kaulo padėtis gali užspausti nervą, jo skaidulas, pa­vyzdžiui, klausos nervą. Tokiais atvejais gali padėti gydytojas osteopatas. Gydytojas osteopatas dirba rankomis. Naudojamos tech­nikos yra labai švelnios, tad tinka ir naujagimiams. Gydymo tikslas – atkurti kaukolės kaulų judesius. Tai pagerina kraujo pritekėjimą, nutekėjimą, atpalaiduoja smegenų struktūras, kurios spaudžiamos ar kitaip veikiamos.

Tad naujagimių tėvams reko­menduojama kuo anksčiau pa­tikrinti vaiko klausą ir prireikus kreiptis į gydytoją osteopatą.

Patikra – pirmoji grandis

Sveikatos apsaugos ministerija priė­mė sprendimą nuo kitų metų įvesti visuotinę naujagimių klausos patik­rą, pasinaudojus Lietuvos ir Šveica­rijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

Tačiau, osteopatų manymu, tai turėtų būti tik pirma grandinė, teikiant pagalbą vaikams su klau­sos sutrikimais ir jų tėvams. Suži­noję apie vaiko klausos sutrikimus, tėvai neturi pasilikti vieni su savo problema – būtina tolesnė infor­macijos teikimo ir šeimų adaptaci­jos sistema.

Tais atvejais, kai klausos sutri­kimas yra nepagydomas (geneti­niai sindromai, įvairūs apsigimi­mai ir 1.1.), anksti diagnozuotas vaiko kurtumas, aprūpinimas mo­derniomis girdėti padedančiomis priemonėmis, specialusis ugdy­mas, šeimai laiku suteikta pagalba padeda kurčiam vaikui tapti visa­verčiu visuomenės nariu ir maži­na socialinę atskirti

Andrius Stasiulis

Klinikos vadovas

Naujagimio neramumas, pilvo skausmai, atpylinėjimas, raumenų tonuso pa­kitimai, tuštinimosi pro­blemos, svorio augimo sulėtėjimas, maitinimosi problemos visa tai ga­li būti gimdymo traumų pasekmė ir turėti neigiamų padarinių tolesniam vaiko vystymuisi.

Todėl visus nauja­gimius, ypač cezario pjūvio operaci­jos atveju, rekomenduojama parody­ti gydytojai osteopatei-neonatologei Dainai Keršytei.

Osteopatija greitai ir efektyviai šalina ligų priežastį, ne­naudodama jokių cheminių prepara­tų. todėl puikiai tinka naujagimiams. .Reabilitacijos centre „Ostemeda” gy­dome ne tik naujagimius.

Natūralio­sios medicinos metodai, tokie kaip osteopatija. manualinė terapija, biodekodavimas, homeopatija puikiai tinka visų amžiaus grupių pacien­tams. Jais sėkmingai gydome galvos, nugaros ir sąnarių skausmus, osteo­chondrozę ir kt. ligas.”


Osteopatai pataria dėl naujagimių klausos problemų

Vaikų patiriamos gimdymo metu traumos ir klausos sutrikimai šiuo metu yra visuomenės dėmesio centre. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava” inicijavo pro­jektą sukurti visoje Lietuvoje vei­kiančią sistemą, kuri leistų ne tik diagnozuoti kūdikių klausos sutri­kimus, bet ir suteikti šių vaikų tė­vams informaciją apie visas nau­jagimio reabilitacijos ir gydymo galimybes bei socialinio ir psicho­loginio adaptavimo pagalbą.

Dienraščio „Klaipėda” žurnalistė pakalbino reabilitacijos centro „Ostemeda” gydytojus-osteopatus, Dainą Keršytę ir Andrių Stasiulį, ir pasiteiravo dėl vaikų gydymo galimybių osteopatija, naujagimių klausos sutrikimų profilaktikos.

Osteopatijos metodų taikymas kosmetologijoje

Osteopatija ir kosmetologija

Daugeliui žmonių mintis, kad  kremais, masažais ar kitomis procedūromis galima paveikti veido raumenis ir odą, atitolinti senėjimo požymius atrodo normali. Tačiau tai, kad raukšles veide lemia kaukolės forma, kurią taip pat galima koreguoti bet kokio amžiaus žmogui, daugeliui atrodo absurdas.

Skaitydami mūsų specialistų parengta straipsnį sužinosite, kas iš tikrųjų lemia raukšlių atsiradymą ir kaip galima panaikinti veido asimetriškumą, kaktos mimikos raukšles, išlyginti burnos kampučiuose esančias raukšles, padidinti akis, pakelti antakius, pagerinti lūpų ir veido formą.

Skip to content